Υλικό Γ Λυκείου

image

Στη συνέχεια ακολουθεί εκπαιδευτικό υλικό για την Γ Λυκείου

1)Διαγώνισμα Ταλαντώσεις . Καντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο
2) Διαγώνισμα Φυσικής Γ λυκείου Κύματα αρχείο
3) Έκθεση Γ λυκείου αρχείο
4) Μαθηματικά Γ λυκείου Κατεύθυνσης αρχείο
5) Μαθηματικά Γ λυκείου Κατεύθυνσης αρχείο
6) Τυπολόγιο Φυσικής Γ λυκείου Κατεύθυνσης αρχείο
7) Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου αρχείο

Υλικό Β Λυκείου

image

Στη συνέχεια ακολουθεί εκπαιδευτικό υλικό για την Β Λυκείου

1) Διαγώνισμα Φυσικής Β λυκείου Κατεύθυνσης αρχείο
2) Τυπολόγιο Φυσικής Β λυκείου Γενικής αρχείο
3) Τυπολόγιο Φυσικής Β λυκείου Κατεύθυνσης αρχείο
4) Τυπολόγιο Θερμοδυναμικής αρχείο

Υλικό Α Λυκείου

image

Στη συνέχεια ακολουθεί εκπαιδευτικό υλικό για την Α Λυκείου

1) Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου αρχείο
2) Διαγώνισμα Φυσικής Α λυκείου αρχείο
3) 1o ωριαίο Διαγώνισμα Φυσικής Α λυκείου αρχείο
4) 2o ωριαίο Διαγώνισμα Φυσικής Α λυκείου αρχείο
5) Τυπολόγιο Φυσικής Α λυκείου αρχείο

Νέα

  • ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

    Α΄ τόμος - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

    B΄ τόμος - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ